10000 predmeta

3 PUNA KLASERA ODLICNE FILATELIJE+FDC+.........

 • Cena:
 • Aukcija: 2.011 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
8 želi
4 dana
11 ponuda

27 CISTIH BLOKOVA, 3 ZIG. SER. LEPTIRA EVROPE I SVETA

 • Cena:
 • Aukcija: 900 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
3 dana
0 ponuda

GRBUŠA 1866. 2 PARE DRUGA ŠTAMPA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 2.121 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
11 želi
7 dana
16 ponuda

Album 8/16 Nemacka Rajh kolekcija

 • Cena:
 • Aukcija: 1.512 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
9 želi
4 dana
17 ponuda

KNEZ MIHAILO 1866. 40 PARA - PELIR PAPIR /*

 • Cena:
 • Aukcija: 588 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
8 želi
3 dana
13 ponuda

Album sa markama Jugoslavije

 • Cena:
 • Aukcija: 520 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
8 želi
4 dana
3 ponude

MILAN 1878. 10 PARA V ŠTAMPA - GREŠKA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 135 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
7 želi
3 dana
3 ponude

Antigua & Barbuda 1989 cist blok Dizni

 • Cena:
 • Aukcija: 49 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
6 želi
4 dana
5 ponuda

Uganda 1988 cist blok Dizni

 • Cena:
 • Aukcija: 49 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
6 želi
4 dana
5 ponuda

LIPSIA vodič za boje, 1997. Očuvan

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
1 dan
3 ponude

Veliki mesoviti lot. - 800kom. +

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
2 dana
0 ponuda

PETAR I 1905. OBIČAN PAPIR - CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 143 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
3 dana
6 ponuda

MILAN 1869. 15 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
4 dana
1 ponuda

REPUBLIQUE DE GUINEA ECUATORIAL 1974 BLOK

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
2 dana
1 ponuda

### CAPTAIN JAMES COOK POSTAGE 1888 ###

 • Cena:
 • Aukcija: 36 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
2 dana
3 ponude

PETAR I 1905. VOD. PRUGAST PAPIR - CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 112 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
3 dana
3 ponude

PETAR I 1905. TANAK PAPIR - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 49 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
3 dana
5 ponuda

St Vincent & Grenadines cist blok Dizni

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
4 dana
1 ponuda

Gambia cist blok Dizni

 • Cena:
 • Aukcija: 47 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
4 dana
5 ponuda

Grenada 1984 ciste markice Dizni Olimpijada

 • Cena:
 • Aukcija: 22 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
4 dana
3 ponude

Siera Leone 2015 cist blok Novak Djokovic

 • Cena:
 • Aukcija: 69 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
4 dana
5 ponuda

MILAN 1869. 40 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
4 dana
1 ponuda

Srbija ,lot, žigosano,novije.

 • Cena:
 • Aukcija: 309 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
4 dana
7 ponuda

JU 1941. FIL . IZLOŽBA U ZG /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
7 dana
0 ponuda

JU 1941. FIL . IZL. U ZG PROMENJENE BOJE /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
7 dana
1 ponuda

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 1980 KOMPLET ČISTA SERIJA BLOKOV

 • Cena:
 • Aukcija: 144 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
21 minut
14 ponuda

** DDR KOSMOS 1962 BLOK **

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
1 dan
7 ponuda

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
1 dan
1 ponuda

FUJEIRA 1970 KOMPLET SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 20 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
1 dan
3 ponude

#### VICTORIA POSTAGE 1885 ####

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
2 dana
1 ponuda

NEMAČKI RAJH lot

 • Cena:
 • Aukcija: 75 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
2 dana
5 ponuda

DDR LIČNOSTI lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
2 dana
1 ponuda

AMERIČKE I BRITANSKE OKUPACIONE ZONE 1948

 • Cena:
 • Aukcija: 67 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
2 dana
5 ponuda

KNEZ MIHAILO 1868. 20 PARA - ČUDNO ZUPČENJE

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
3 dana
1 ponuda

DDR 1961 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
5 ponuda

Grcka 1970 ciste markice

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
1 ponuda

Grcka 2020 serija bitka kod Salamine

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
1 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 3 DINARA

 • Cena:
 • Aukcija: 112 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
3 ponude

MILAN 1869. 10 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
1 ponuda

MILAN 1869. 20 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
1 ponuda

MILAN 1869. 25 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
1 ponuda

OKUPACIJA SRBIJE 1915. 5 HELERA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
7 dana
1 ponuda

OKUPACIJA SRBIJE 1915. 10 HELERA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
7 dana
1 ponuda

S.TOME E PRINCIPE 1992

 • Cena:
 • Aukcija: 20 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
6 minuta
3 ponude

S.TOME E PRINCIPE 1992

 • Cena:
 • Aukcija: 20 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 minuta
3 ponude

MAGYAR POSTA 1974 BLOK

 • Cena:
 • Aukcija: 22 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
13 minuta
3 ponude

MAGYAR POSTA 1974 BLOK

 • Cena:
 • Aukcija: 31 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
13 minuta
4 ponude

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
1 ponuda

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
1 ponuda

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
1 ponuda

* SOWJETISCHE BESATZUNG ZONE MECKLENBURG 1946 *

 • Cena:
 • Aukcija: 155 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
9 ponuda

### POSTES PERSANES 1903 ###

 • Cena:
 • Aukcija: 26 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
3 ponude

SHS-Grčka-Chambre de Commerce-Solun-Beograd 1930.

 • Cena:
 • Aukcija: 199 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
0 ponuda

Nemačka dopisnica put.Berlin-Požarevac 1911.

 • Cena:
 • Aukcija: 210 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
3 ponude

ŠVEDSKA lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
1 ponuda

ČEHOSLOVAČKA lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
1 ponuda

FNRJ 1950 DEČJA NEDELJA DUPLA SLIKA RRR

 • Cena:
 • Aukcija: 47 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
4 ponude

JUGOSLAVIJA POMERENI PRETISCI lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
1 dan
1 ponuda

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
1 ponuda

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 63 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
3 ponude

DDR 1962 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 45 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
3 ponude

JERSEY CELA ZIGOSANA SERIJA BR. 916/19 IZ 1999

 • Cena:
 • Aukcija: 20 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
1 ponuda

BELGIJA CIST BLOK BR.57** IZ 1988

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
0 ponuda

BELGIJA CIST BLOK BR.56** IZ 1986

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
0 ponuda

LIHTENSTAJN CISTO BR.830** IZ 1983 KB, KC 12 EURA

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
0 ponuda

SVAJCARSKA CISTO BR.1369** IZ 1988,KB, KC.35 EURA

 • Cena:
 • Aukcija: 80 RSD
 • Kupi odmah: 360 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
1 ponuda

NEMAČKA LIČNOSTI lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
1 ponuda

TURSKA ATATURK lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
1 ponuda

Komplet godina 1969.,čisto(bez doplatnih)

 • Cena:
 • Aukcija: 636 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
2 želi
2 dana
0 ponuda

Komplet godina 1970.,čisto(bez doplatnih)

 • Cena:
 • Aukcija: 598 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
2 želi
2 dana
0 ponuda

DDR 1961 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 35 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
3 ponude

DDR 1961 KOMPLET ČISTA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
1 ponuda