surovin (281)

100% pozitivnih u poslednjih 12 meseci

Član od 20. 12. 2010.

Poslednja aktivnost: 28. 1. 2022. u 18:36

surovin (281)

Ime korisnika

100% pozitivnih u poslednjih 12 meseci

Član od 20. 12. 2010.

Poslednja aktivnost: 28. 1. 2022. u 18:36

1971 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1980 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

2016 Srbija Graver

 • Cena:
 • Aukcija: 1.100 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

2017 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 950 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

2018 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1968 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 70 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1969 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1970 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 80 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1971 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 60 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1972 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 60 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1969 Luksemburg

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1968 Luksemburg

 • Cena:
 • Aukcija: 60 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1987 Berlin

 • Cena:
 • Aukcija: 70 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1977 Berlin

 • Cena:
 • Aukcija: 45 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

SSSR 1949

 • Cena:
 • Aukcija: 600 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
1 ponuda

SSSR 1948

 • Cena:
 • Aukcija: 260 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
1 ponuda

SSSR 1947

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

SSSR 1946

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
1 ponuda

SSSR 1945

 • Cena:
 • Aukcija: 130 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1964 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1965 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1966 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1967 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1969 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

1981 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1990 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 240 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1991 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 45 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
1 ponuda

2002 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 195 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

2003 SiCG

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

2006 Srbija Zupč 12 1/2 Mat guma

 • Cena:
 • Aukcija: 160 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

2007 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 70 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

2010 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 125 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1973 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1974 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1975 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1976 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 20 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1977 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 80 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1975 Luksemburg

 • Cena:
 • Aukcija: 60 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1984 Luksemburg

 • Cena:
 • Aukcija: 70 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1977 Berlin

 • Cena:
 • Aukcija: 45 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1977 Berlin

 • Cena:
 • Aukcija: 45 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

SSSR 1965

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

SSSR 1965

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

SSSR 1965

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

SSSR 1965

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

SSSR 1965

 • Cena:
 • Aukcija: 90 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1995 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1994 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1989 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 15 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1988 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

1987 Poljska

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

SSSR 1988

 • Cena:
 • Kupi odmah: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

SSSR 1988

 • Cena:
 • Kupi odmah: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

SSSR 1989

 • Cena:
 • Kupi odmah: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi

SSSR 1989

 • Cena:
 • Kupi odmah: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

SSSR 1990

 • Cena:
 • Kupi odmah: 80 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

SSSR 1990

 • Cena:
 • Kupi odmah: 60 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

SSSR 1990

 • Cena:
 • Kupi odmah: 15 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

SSSR 1991

 • Cena:
 • Kupi odmah: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi

1967 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 90 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
1 ponuda

1968 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 70 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

1972 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

1973 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

1982 Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 60 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

2011 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

2012 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

2013 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

2014 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 15 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

2015 Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 35 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

1978 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 70 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

1979 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda

1980 DDR

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 dana
0 ponuda