Nova cena za slanje predmeta putem "City Express na Limundu" opcije iznosi 286 din. za predmete težine do 20kg i uključuje obaveštenje o pošiljci putem Viber poruke. Iskoristite povoljne cene dostave, pogledajte sve predmete na kojima prodavci nude ovaj način slanja.

976 predmeta

Obveznica 5000 din Investiciona banka Beograd 1976.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
3 dana
0 ponuda

Akcija Izvozna banka Beograd 1922.g. Srbija Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
2 dana
0 ponuda

deonica Beogradska banka 1990.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

Deonica 10 000 din Beobanka Beograd 1992.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
2 dana
0 ponuda

Deonica Beogradska banka 3000 din Beograd 1990.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

Deonica Kooperativa 1000 din Novi Sad 1990.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

Deonica 14 000 000 din Birotehna Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
2 dana
0 ponuda

Interna deonica 10 000 din Beograd 1992.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

Deonica 5000 din Vojvodjanska banka Novi Sad 1990.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

Obveznica 1000 din 1979.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

Obveznica 1000 din Beograd 1985.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

Blagajnicki zapis Vojvodjanska banka Novi Sad

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
0 ponuda

N 27 - SRJ - bonovi 1999 - 4 kom. - XF -

 • Cena:
 • Aukcija: 80 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
2 dana
3 ponude

Deonica 1000 din Kreditna banka Novi Beograd 1990.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica 100 000 din Jugometal Beogard 1992.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 1000 din Beogard 1976.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Akcija Agroexport 500 000 din Beograd 1993.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica 1000 din 1980.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica 100 000 din Jugometal Beograd 1992.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica FNRJ Jugoslavija 50000din (299.)

 • Cena:
 • Aukcija: 199 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Cek 150 lita Udine Otalija 1976.g

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

20000 din za izgradnju Doma Kulture u Strpcu

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Cekovi 2 kom. Beogradska zadruga i Trikotaza Nisava

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
3 dana
0 ponuda

Interna deonica Termoelektro Beograd 1991.g

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica 1000 din Beograd 1976.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 10 000 din Beograd 1987.g. Investbanka

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 100 000 din Investbanka Beograd 1988.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica Investbanka 5000din Beograd 1989.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 200 000 din socijalisticka Rep. Srbija 1989.g

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

bon za topli obrok

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica 1000 din Novi Sad 1990.g. Srbija Kooperativa

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 100 000 din Beograd 1986.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 1000 din Investbanka Beograd 1986.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica 10 000 din Investbanka Beograd 1987.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 10 000din FNRJ Jugoslavija (302.)

 • Cena:
 • Aukcija: 199 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica 5 000 din Investbanka Beograd 1989.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica 1000 din Birotehna Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica 10 000 din Beograd 1991.g. Termoelektro

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

deonica 400 000 din 1992.g. Beograd PKB Banka (300.)

 • Cena:
 • Aukcija: 199 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
3 dana
0 ponuda

Osnivacja deonica 5000 din Beograd 1991.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica Investiciona banka 200 din Beograd 1976.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

logorska posta Drugi Svetski rat (42.)

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 1000 din Investbanka Beograd 1988.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica Minel Kotlogradnja Beograd 1993.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
3 dana
0 ponuda

Akcija Agroexport 500 000 din Beograd 1993.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica Investiciona banka 100 din Beograd 1976.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Obveznica 120 din Beograd 2000.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

Deonica Minel Kotlogradnja Beograd 1993.g.

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
3 dana
0 ponuda

Interna deonica 1000 din Beograd 1992.g. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
3 dana
0 ponuda

obveznica 10 000 din Sarajevo 1987. BiH

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 dana
0 ponuda

obveznica 1000 din Sarajevo 1987. BiH

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Interna deonica 10 000 din Suboticanka 1990. Subotica

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 5000 din Investbanka 1992.g. Beograd

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Interna deonica 5000 din 1991.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 1000 din 1985.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica Investbanka 1000 din1985.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Polisa osiguranja zivota BK 1993.god. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 10 000 din Beograd1976.g. SFRJ

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Interna deonica 10 000 din Vetfarm 1991. Beograd

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

deonica PKB banka 1992.g. Beograd Tesla

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 20 din 1990.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

deonica 5000 din Srpski pokret obnove 1991.g. Beograd

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 500 din 1990.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 100 din 1990.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Deonica 1 000 000 din Rudnap 1993. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 1000 din SFRJ Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

obveznica 5000 din 1987.g. Sarajevo BIH

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

deonica Agrobanka 5000 din 1996. god. Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

deonica 1000 din Kooperativa 1990.g. Novi Sad Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 5000 din 1992.g. Beograd Investbanka

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Obveznica 50 din 1990.g. Beograd Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda

Interna deonica 10 000din 1991. Zrenjanin Srbija

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 dana
0 ponuda