10000 predmeta

Kompanijsko pravo - Mirko Vasiljević

 • Cena:
 • Aukcija: 500 RSD
 • Kupi odmah: 670 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
5 sati
0 ponuda

John Watson - Upoznajte Zatvorenika

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
2 dana
1 ponuda

Uvod u pravo Dragan Mitrović

 • Cena:
 • Aukcija: 150 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
2 dana
0 ponuda
1 želi
5 dana
0 ponuda
1 želi
5 dana
0 ponuda
2 želi
6 dana
0 ponuda
1 želi
6 dana
1 ponuda

HUMAN RIGHTS IN SERBIA 2015 LAW, PRACTICE AND INTERNATI

 • Cena:
 • Aukcija: 480 RSD
 • Kupi odmah: 590 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
1 sat
0 ponuda

Osnovi kriminalističke tehnike - Ljubomir Simonović

 • Cena:
 • Aukcija: 250 RSD
 • Kupi odmah: 330 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
1 sat
0 ponuda
3 želi
1 sat
0 ponuda
0 želi
1 sat
0 ponuda
0 želi
1 sat
0 ponuda

Zbirka odluka o ljudskim pravima II

 • Cena:
 • Aukcija: 350 RSD
 • Kupi odmah: 450 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
3 sata
0 ponuda

International Human Rights - Daniel Moeckli i dr

 • Cena:
 • Aukcija: 900 RSD
 • Kupi odmah: 1.200 RSD
 • Stanje: Polovno
3 želi
3 sata
0 ponuda

Uporedna pravna tradicija - Sima Avramović

 • Cena:
 • Aukcija: 400 RSD
 • Kupi odmah: 500 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
3 sata
0 ponuda

Ustavno sudstvo u svetu - Dimitrije Kulić

 • Cena:
 • Aukcija: 750 RSD
 • Kupi odmah: 850 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
3 sata
0 ponuda

Ustav i međunarodni ugovori - Vladimir Đurić

 • Cena:
 • Aukcija: 1.800 RSD
 • Kupi odmah: 2.100 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
3 sata
0 ponuda

Branio sam na smrt osuđene - Fila Filota

 • Cena:
 • Aukcija: 3.800 RSD
 • Kupi odmah: 4.200 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
3 sata
0 ponuda

Zakon o udruženom radu (1976.god)

 • Cena:
 • Aukcija: 300 RSD
 • Kupi odmah: 360 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
4 sata
0 ponuda

Tekstovi iz rimskog prava

 • Cena:
 • Aukcija: 300 RSD
 • Kupi odmah: 400 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
4 sata
0 ponuda

IS THE LAW FAIR TO THE DISABLED?

 • Cena:
 • Aukcija: 480 RSD
 • Kupi odmah: 640 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
4 sata
0 ponuda

Haški tribunal pod lupom - Fond za humanitarno pravo

 • Cena:
 • Aukcija: 250 RSD
 • Kupi odmah: 350 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
4 sata
0 ponuda

Narodna pravna istorija - Dragoš Jevtić, Dragoljub Pop

 • Cena:
 • Aukcija: 370 RSD
 • Kupi odmah: 460 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
5 sati
0 ponuda

Viktimologija - Alija Ramljak, Miodrag Simović

 • Cena:
 • Aukcija: 850 RSD
 • Kupi odmah: 950 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
5 sati
0 ponuda

Ustavno pravo - Jovan Đorđević, 1986.

 • Cena:
 • Aukcija: 400 RSD
 • Kupi odmah: 500 RSD
 • Stanje: Polovno
4 želi
5 sati
0 ponuda

Porodično pravo Vojislav Bakić

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
22 sata
0 ponuda

Informativni priručnik za dijasporu

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
0 želi
22 sata
0 ponuda
0 želi
1 dan
0 ponuda

Upravno pravo - opšti deo - Slavoljub Popović i dr.

 • Cena:
 • Aukcija: 400 RSD
 • Kupi odmah: 480 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
1 dan
0 ponuda

Suđenje Isusu - pravni aspekti - Željko Stepanović

 • Cena:
 • Aukcija: 240 RSD
 • Kupi odmah: 300 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
1 dan
0 ponuda

Uporedna pravna tradicija - Sima Avramović i Vojislav S

 • Cena:
 • Aukcija: 380 RSD
 • Kupi odmah: 460 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
1 dan
0 ponuda
0 želi
1 dan
0 ponuda
1 želi
1 dan
0 ponuda
1 želi
1 dan
0 ponuda

Demokratija i ljudska prava

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
1 dan
0 ponuda

Antidiskriminaciono pravo vodic

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
1 dan
0 ponuda

Zakon o nasledjivanju

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
2 dana
0 ponuda
0 želi
2 dana
0 ponuda

Međunarodno privatno pravo - Milan Pak

 • Cena:
 • Aukcija: 400 RSD
 • Kupi odmah: 500 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
2 dana
0 ponuda

Nasledno pravo - Ilija Babić

 • Cena:
 • Aukcija: 480 RSD
 • Kupi odmah: 580 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
2 dana
0 ponuda

XXI vek - vek usluga i uslužnog prava

 • Cena:
 • Aukcija: 650 RSD
 • Kupi odmah: 750 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
2 dana
0 ponuda

Trgovinsko pravo - Lucija Spirović-Jovanović, Lj. Dabi

 • Cena:
 • Aukcija: 800 RSD
 • Kupi odmah: 960 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
2 dana
0 ponuda

The Framing of India's Constitution 1-4

 • Cena:
 • Aukcija: 1.900 RSD
 • Kupi odmah: 2.400 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
2 dana
0 ponuda

Kriminologija - Vukašin Pešić

 • Cena:
 • Aukcija: 480 RSD
 • Kupi odmah: 590 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
2 dana
0 ponuda

Ustavno pravo i političke institucije Ratko Marković

 • Cena:
 • Aukcija: 560 RSD
 • Kupi odmah: 680 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
2 dana
0 ponuda

Međunarodna krivičnopravna pomoć i međunarodni krivi

 • Cena:
 • Aukcija: 450 RSD
 • Kupi odmah: 550 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
2 dana
0 ponuda

6 ISTRAZIVACKIH KNJIGA, PRAVO, SOC.SEKTOR

 • Cena:
 • Aukcija: 2.000 RSD
 • Kupi odmah: 2.500 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
0 želi
3 dana
0 ponuda
1 želi
3 dana
0 ponuda

Branko Lubarda, UVOD U RADNO PRAVO

 • Cena:
 • Aukcija: 750 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
3 dana
0 ponuda
1 želi
3 dana
0 ponuda
1 želi
3 dana
0 ponuda
1 želi
3 dana
0 ponuda
1 želi
3 dana
0 ponuda

Pravni zapisi br. 1

 • Cena:
 • Aukcija: 290 RSD
 • Kupi odmah: 360 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
3 dana
0 ponuda

Praktikum za Rimsko pravo - Milena Polojac

 • Cena:
 • Aukcija: 380 RSD
 • Kupi odmah: 460 RSD
 • Stanje: Polovno
1 želi
3 dana
0 ponuda

Kriminalistika - Živojin Aleksić, Zoran Milovanović

 • Cena:
 • Aukcija: 350 RSD
 • Kupi odmah: 440 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
3 dana
0 ponuda

Osnovi medjunarodnog javnog prava

 • Cena:
 • Aukcija: 25 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
3 dana
0 ponuda

Zakon o šumama iz 1904.

 • Cena:
 • Aukcija: 500 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
4 dana
0 ponuda

Pravni članci i rasprave iz 1927 god

 • Cena:
 • Aukcija: 350 RSD
 • Stanje: Polovno
3 želi
4 dana
0 ponuda
0 želi
5 dana
0 ponuda

Pravosudni Praktikum-Vladimir Todorović

 • Cena:
 • Aukcija: 299 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
5 dana
0 ponuda

Osnovi prava udžbenik za vojne škole

 • Cena:
 • Aukcija: 150 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
6 dana
0 ponuda
0 želi
6 dana
4 ponude
0 želi
6 dana
1 ponuda
0 želi
6 dana
4 ponude
0 želi
6 dana
1 ponuda

ENGLESKI USTAV - Vladan Petrov

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Polovno
0 želi
7 dana
1 ponuda
0 želi
9 dana
0 ponuda
0 želi
9 dana
0 ponuda

Nikola Pavković - Studije i ogledi iz pravne etnologije

 • Cena:
 • Kupi odmah: 2.200 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
3 želi
2 želi

RECNIK KRIVICNOPRAVNIH POJMOVA, Silvija Panovic Djuric

 • Cena:
 • Kupi odmah: 2.499 RSD
 • Stanje: Neispravno
2 želi