10000 predmeta

JU 1934. POSMRTNE 30 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 355 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
9 želi
10 sati
7 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 10 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 511 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
7 želi
9 sati
7 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 5 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 159 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
6 želi
9 sati
10 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 1 DINAR /**

 • Cena:
 • Aukcija: 95 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
9 sati
8 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 4 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
6 želi
9 sati
1 ponuda

JU 1939. ZA DOM PTT ČINOVNIKA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
4 dana
1 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 20 DINARA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
9 sati
1 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 0,75 PARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
9 sati
0 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 1,75 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
9 sati
1 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 3 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
9 sati
1 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 3,5 DINARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
9 sati
1 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 15 DINARA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
9 sati
1 ponuda

Jugoslavija '70. Tito lot 2

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Polovno
3 želi
3 dana
0 ponuda

JU 1938. DEMIR KAPIJA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
4 dana
0 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 0,50 PARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 65 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
9 sati
3 ponude

JU 1934. POSMRTNE 1,5 DINARA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
9 sati
0 ponuda

+++++ JUGOSLAVIJA 19XX +++++

 • Cena:
 • Aukcija: 134 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
12 ponuda

** DRŽAVNA POŠTA SHS HRVATSKA 1919 **

 • Cena:
 • Aukcija: 97 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
2 dana
8 ponuda

Jugoslavija '70. Tito lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Polovno
2 želi
3 dana
0 ponuda

Država S.H.S

 • Cena:
 • Aukcija: 39 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
4 sata
1 ponuda

Kraljevina jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 399 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
5 sati
0 ponuda

FNRJ 1949 - Mi 588

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija 1948 - Mi 556

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
6 sati
0 ponuda

TAKSENE MARKE

 • Cena:
 • Aukcija: 200 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
1 želi
9 sati
0 ponuda

JU 1934. POSMRTNE 0,25 PARA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
9 sati
1 ponuda
2 želi
9 sati
0 ponuda

JU 1935. POSMRTNA ZA VAZ. POŠTU /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
10 sati
1 ponuda

** DRŽAVNA POŠTA SHS HRVATSKA 1919 **

 • Cena:
 • Aukcija: 275 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
1 dan
24 ponude

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 1933 PORTO pomereni pretisci

 • Cena:
 • Aukcija: 31 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
1 dan
3 ponude

Jugoslavija 1962 - Blok 8 , kat.40e

 • Cena:
 • Aukcija: 450 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
2 dana
0 ponuda

1972 Jugoslavija Fosfor

 • Cena:
 • Aukcija: 400 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
2 dana
0 ponuda

Kraljevstvo S.H.S.

 • Cena:
 • Aukcija: 35 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
3 dana
0 ponuda

Kraljevstvo S.H.S. pomereni pretisak

 • Cena:
 • Aukcija: 59 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda

Doplatna marka Jugoslavija 1988 Crveni krst - KARNETI

 • Cena:
 • Aukcija: 1.200 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
1 želi
4 dana
0 ponuda

Doplatna marka Jugoslavija 1988 Solidarnost - KARNETI

 • Cena:
 • Aukcija: 1.400 RSD
 • Stanje: Nekorišćeno
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda
1 želi
4 dana
0 ponuda

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA lot

 • Cena:
 • Aukcija: 52 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
4 dana
5 ponuda

** DRŽAVNA POŠTA SHS HRVATSKA 1919 **

 • Cena:
 • Aukcija: 53 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
5 dana
5 ponuda

Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 129 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
6 dana
0 ponuda

JUGOSLAVIJA PRIVREDA lot

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
6 dana
0 ponuda

Kraljevina jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 29 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
5 sati
0 ponuda

Kraljevina jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 25 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Kraljevina jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 35 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Kraljevina jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 234 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
5 sati
0 ponuda

Kraljevina jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 299 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 19 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 15 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
5 sati
0 ponuda

Kraljevstvo S.H.S. pomereni pretisak

 • Cena:
 • Aukcija: 69 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Jugoslavija

 • Cena:
 • Aukcija: 29 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Kraljevstvo S.H.S. pomereni pretisak

 • Cena:
 • Aukcija: 59 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
5 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija Porto

 • Cena:
 • Aukcija: 50 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija 1952 - wHo - oMs - cetverac

 • Cena:
 • Aukcija: 300 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija 1929 - Logor SIP - Skauti RRR

 • Cena:
 • Aukcija: 2.500 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija 1952 - doplatna - protiv tuberkuloze

 • Cena:
 • Aukcija: 1.000 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Jugoslavija 1936 crveni krst - cetverac

 • Cena:
 • Aukcija: 100 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

doplatne za Slepe žene

 • Cena:
 • Aukcija: 200 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Kralj Aleksandar 1935

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

FNRJ 1949 - Mi 593

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda

Sokolski slet Ljubljana 1933

 • Cena:
 • Aukcija: 100 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
6 sati
0 ponuda