Setkarac (648)

100% pozitivnih u poslednjih 12 meseci

Član od 3. 6. 2010.

Poslednja aktivnost: 20. 5. 2022. u 11:47

Setkarac (648)

Ime korisnika

100% pozitivnih u poslednjih 12 meseci

Član od 3. 6. 2010.

Poslednja aktivnost: 20. 5. 2022. u 11:47

JU 1938. DEMIR KAPIJA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 176 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
7 sati
6 ponuda

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA DESNO /**

 • Cena:
 • Aukcija: 860 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
6 želi
8 sati
21 ponuda

KNEZ MIHAILO 1866. 40 PARA - PELIR PAPIR /*

 • Cena:
 • Aukcija: 276 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
5 želi
7 dana
5 ponuda

JU 1939. ZA DOM PTT ČINOVNIKA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 515 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
7 sati
13 ponuda

PETAR I 1905. OBIČAN PAPIR - CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
7 dana
1 ponuda

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA LEVO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 110 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
4 želi
7 sati
3 ponude

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA LEVO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
8 sati
3 ponude

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA LEVO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 sati
3 ponude

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA LEVO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 sati
3 ponude

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA DESNO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
8 sati
3 ponude

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA DESNO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 120 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
8 sati
3 ponude

SRBIJA 1919. - PROMENJENE BOJE - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 dana
0 ponuda

PETAR I 1914. - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 40 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 dana
5 ponuda

PETAR I 1905. VOD. PRUGAST PAPIR - CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 dana
1 ponuda

PETAR I 1905. TANAK PAPIR - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 dana
1 ponuda

MILAN 1878. 10 PARA V ŠTAMPA - GREŠKA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
7 dana
1 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 10 PARA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
8 dana
0 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 3 DINARA

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
8 dana
1 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 5 DINARA

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
8 dana
1 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 5 DINARA

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
8 dana
1 ponuda

PREDFILATELIJA 1844. BEOGRAD

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
9 dana
1 ponuda

1941. ŠILJCI NA GORE SA OCILOM NA DESNO /*

 • Cena:
 • Aukcija: 139 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 sati
3 ponude

SRBIJA 1918. - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 30 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
7 dana
3 ponude

SRBIJA 1920. - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 53 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
7 dana
5 ponuda

PETAR I 1911. - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 52 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
7 dana
6 ponuda

GRBUŠE 1903. - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
1 ponuda

GRBUŠA 1903. PRETISAK NOVE VREDNOSTI

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

GRBUŠE 1904. - CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
1 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 5 PARA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. - LOT

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
1 ponuda

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ 1901. 1 DINAR

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
1 ponuda

SRBIJA PORTO 1909. VOD PRUG. PAPIR-CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 1896. 1 PARA /**

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
9 dana
1 ponuda

JU 1938. BALKANSKE IGRE /**

 • Cena:
 • Aukcija: 140 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
7 sati
6 ponuda

PETAR I 1905. 5 PARA USPRAV. PRUGAST PAPIR

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
7 dana
1 ponuda

PETAR I 1905. 10 PARA USPRAV. PRUGAST PAPIR

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
7 dana
1 ponuda

PETAR I 1905. 10 PARA USPRAV. PRUGAST PAPIR

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
7 dana
1 ponuda

MILAN 1878. 40 PARA V ŠTAMPA /*

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
7 dana
0 ponuda

KNEZ MIHAILO 1868. 20 PARA - ČUDNO ZUPČENJE

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
7 dana
1 ponuda

MILAN 1869. 10 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

MILAN 1869. 15 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

MILAN 1869. 20 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

MILAN 1869. 25 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

MILAN 1869. 40 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
1 želi
8 dana
0 ponuda

MILAN 1869. 50 PARA - ZUP. 9 1/2

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
8 dana
0 ponuda

SRBIJA 2017. /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 2018. /**

 • Cena:
 • Aukcija: 69 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 2018. SV.PRVENSTVO U FUDBALU /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
1 ponuda

SRBIJA 2018. SV.PRVENSTVO U FUDBALU /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
1 ponuda

SRBIJA 2019. /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 2020. /**

 • Cena:
 • Aukcija: 54 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

JU KARNET 1990. ZUPČEN /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

JU KARNET 1990. NEZUPČEN /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

JU KARNET 1990. ZUPČEN /**

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 1900. I TIP

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 1900. I TIP

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 1900. II TIP

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA 1900. II TIP

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

SRBIJA PORTO 1898. OB. PAPIR - CELA SERIJA

 • Cena:
 • Aukcija: 10 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda

PREDFILATELIJA 1849. VALJEVO

 • Cena:
 • Aukcija: 99 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
9 dana
0 ponuda
Kupindo

OKUPACIJA 1941. SA ŠILJCIMA NA DOLE /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 2.700 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
Kupindo

OKUPACIJA 1941. PETAR II CELA BESPREKORNA SERIJA /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 2.700 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
Kupindo

JU 1935. MALI PETAR II CELA SERIJA /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 2.250 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
Kupindo

SHS 1923. REDOVNO IZDANJE ALEKSANDAR I CELA SERIJA /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 16.200 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
Kupindo

OKUPACIJA 1941. PETAR II CELA BESPREKORNA SERIJA /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 5.400 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
0 želi
Kupindo

ALEKSANDAR I 1931. SA POTPISOM D.VAGNER /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 13.500 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
Kupindo

SHS 1926. REDOVNO IZDANJE /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 9.000 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi
Kupindo

SKS 1924. REDOVNO IZDANJE /**

 • Cena:
 • Kupi odmah: 8.100 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
2 želi
Kupindo

IKSERICE 1928. /** SA ATESTOM

 • Cena:
 • Kupi odmah: 31.500 RSD
 • Stanje: Kolekcionarski primerak
3 želi