Cenovnik


Ukoliko se aukcija uspešno završi, naplaćuje se provizija za prodat predmet.
Provizija zavisi od krajnje cene, i to:Ova provizija se naplaćuje automatski nakon uspešnog završetka aukcije. Obračun i naplata provizije vrše se na dve decimale.

Ponavljanje aukcija čije je pokretanje besplatno
U slučaju da na aukciji nije data ponuda, aukciju je moguće ponoviti: automatski, odabirom opcije Ponovo pokreni (maksimalno 9 puta) ili ručno, ponovnim pokretanjem aukcije iz Završene >> Neprodate. Provizija za ponavljanje aukcije čije je pokretanje besplatno iznosi 1 dinar. Naplaćuje se kada se aukcija ponavlja više od 2 puta a na njoj se ne načini neka izmena (naslov, opis, cena i/ili kategorija) Napomena: Provizija za ponavljanje aukcije bez izmene se obračunava pri svakom ponovnom pokretanju. Ako su aktivirane opcije koje se pri pokretanju naplaćuju (dodatne opcije) onda se provizija za te opcije naplaćuje pri svakom novom pokretanju aukcije. Ukupni trošak zavisi od broja ponavljanja aukcije.

Prekidanje aukcije bez ponuda
Naplaćuje se 50 din za svaku prekinutu aukciju. Troškovi prekidanja aukcije se naplaćuju odmah po prekidanju aukcije sa Limundo računa člana.

Slike
Prve tri slike na aukciji su besplatne. Svaka sledeća slika na aukciji je 5 din.


Promotivne opcije
Na Limundu postoji više opcija za naglašavanje aukcije koje mogu da koriste prodavci. To su: TOP aukcija (129 din), TOP kategorija (199 din), TOP potkategorija (139 din), Masna slova (49 din) i Nek` sija (69 din). Kako izgledaju i kako se koriste možete pročitati na strani o opcijama naglašavanja aukcije.
Promotivne opcije se naplaćuju onog trenutka kad aukcija počne, ili u trenutku kada ste izmenili aukciju u slučaju da se dodali neku promotivnu opciju. Troškovi promotivnih opcija ne zavise od ishoda aukcije, tj. da li je ona završena sa ponudom ili nije.


Dopuna Limundo računa

Objašnjenje kako da dopunite vaš Limundo račun se nalazi na strani:
http://www.limundo.com/Pomoc/Dopuna-racuna/649


Oglašavanje

Cenovnik oglašavanja u okviru Limundo platforme preuzmite ovde.

Deklaracija o oglašavanju

Deklaracija je obrazac propisan od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i obavezan je dokument koji prati oglašavanje.
Obrazac tipske deklaracije o oglašavanju možete preuzeti ovde.
Deklaraciju sa pečatom i potpisom možete poslati na faks ili je poslati e-mailom na h.vidanovic@limundo.com. Deklaracija bez pečata i potpisa neće biti uzeta u obzir.

28.04.2015. 00:14:33

© 2005 - 2015 Limundo d.o.o.